نمایشگاه ها

شرکت مجری پارس رستاک در نظر دارد نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران را در تاریخ 6 لغایت 10 آبان ماه 1399 در شهر کروک عراق برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر به آدرس سایت: WWW.PARSRASTAK.COM مراجعه فرمائید.