بر اساس اعلام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با پیگیری های دبیرخانه این شورا، صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تعهدات ارزی مبادلات تجاری بین اشخاص که منجر به تسهیل صادرات کشور می شود، توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که جزئیات آن در زیر آمده است.