نمایشگاه ها

اولین نمایشگاه تخصصی و اختصاصی خدمات فنی و مهندسی، انرژی (آب و برق) و صنعت ساختمان و تاسیسات ج.ا.ایران در افغانستان ـ کابل از تاریخ 1 الی 3 مهرماه 1399 در کابل برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 36158-051 تماس حاصل فرمائید.