نسخه نمایشی سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه‌گذاری در آیینی با حضور استاندار و رئیس اتاق کرمان و با هدف تسهیل در فرآیند دریافت مجوزها و انجام سرمایه گذاری، رونمایی و مقرر شد تا دو ماه آینده این سامانه به صورت رسمی اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، استاندار کرمان در این آئین ضمن قدردانی از تلاش های رئیس و کارشناسان اتاق کرمان برای راه اندازی این سامانه گفت: در طول یک ماه گذشته اطلاعات خوبی وارد سامانه شده که امیدواریم بتوان با تکمیل همه بخش ها ظرف یک تا دو ماه آینده از این سامانه استفاده کنیم. محمدجواد فدائی، افزود: هنوز یکسری موارد و اطلاعات برای تکمیل این سامانه باقی مانده که باید به سرعت و در زمان بندی مشخص انجام شود که لازمه آن همکاری همه دستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: اگر مرحله مربوط به شناسایی و دریافت ضوابط و داده‌های جغرافیایی (لایه GIS) نیز تکمیل و فعال شود، بسیاری از موافقت ها و مخالفت ها در این مرحله انجام می شود و نیازی به کاربر ندارد. استاندار کرمان با بیان اینکه باید برای حفظ امنیت این سامانه نیز اقداماتی انجام شود، تصریح کرد: به مراحل جدی کار رسیده‌ایم اما یکسری اشکالات در عمل پیش می‌آید که باید برطرف شوند.

در ادامه رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه راه‌اندازی و اجرای سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری، جرات و جسارت به همراه پیگیری های لازم نیاز دارد، گفت: اگر فرآیند کار توسط دستگاه های صادرکننده مجوزها به خوبی همراهی شود، راه‌اندازی این سامانه به طور قطع در تسهیل فضای کسب و کار استان تاثیرگذار خواهد بود. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: راه‌اندازی این سامانه فعالیت پرتنش و زحمتی بود که با اراده جدی و تلاش همکاران در اتاق انجام شد که البته بدون نقص نیست اما در نوع خود بسیار خوب کار شده است.

در ادامه این نشست کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان در تشریح فرآیند فعالیت‌ها در این سامانه گفت: به دلیل اشتراک نگذاشتن اطلاعات و ضوابط بین سازمان‌ها، سیستمی نبودن کار، نبود دبیرخانه مشترک و فقدان سوابق ثبت شده، شفاف نبودن فرآیندها و رویه های دستگاه‌ها، ضعف آگاهی کارشناسان دستگاه‌ها بر کل فرآیند سرمایه گذاری، عدم توجیه سرمایه گذار نسبت به مدارک و مستندات پیش نیاز، عدم امکان ایجاد ارتباط کامل بین همه واحدهای کلیدی و موثر در یک جلسه فیزیکی، مشکلات و معطلی های بسیار برای سرمایه گذاران ایجاد شده که در این سامانه سعی شده با رفع همه آنها و الکترونیکی کردن فرآیندها، به تسهیل امور پرداخته شود.

بتول علیزاده، افزود: پیشنهاد می شود در کمیته فرآیندها و استعلامات این سامانه، شناسایی و دریافت ضوابط و داده های جغرافیایی کمیته (GIS) شامل اطلاعات و لایه های صنعتی شهرک ها، تقسیمات اوقاف، موقعیت چاه های آب، تقسیمات اوقاف، پهنه های حفاظت شده، زون آب، حریم شهرها، حریم رودخانه، محدوده شرکت برق، حریم راه ها، کاداستر معادن، مرز بخش ها و.... تکمیل و اجرایی شود. وی ادامه داد: اشتراک گذاری ضوابط و بانک های اطلاعاتی، یکپارچگی و الکترونیکی شدن استعلامات بین تمامی دستگاه‌ها، احصاء و تدوین فرآیندهای صدور مجوزها از برنامه های آتی در نظر گرفته شده برای این سامانه خواهد بود.

گفتنی است در این آئین سناریوی مجوز دهی برای تاسیس یک کارخانه با درخواست سرمایه گذار فرضی، در مراحل موافقت اصولی، واگذاری زمین، مجوز تاسیس کارخانه و... توسط کاربر دستگاه های مختلف اجرا شد.

  • 014A5319
  • 014A5322
  • 014A5345

Simple Image Gallery Extended