در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و توسعه دولت الكترونيكي، امكان ثبت نام برخط و يكپارچه براي كليه متقاضيان بخش خصوصي جهت شركت در معاملات دولتي فراهم شده است. طبق هماهنگي اين مركز با مجري محترم سامانه، به منظور انگيزش كاربران، ثبت نام برخط تا اطلاع ثانوي رايگان خواهد بود در حاليكه ثبت نام حضوري كما في السابق مشمول هزينه حق عضويت ميباشد.

جهت دريافت كليپ معرفي ثبت نام برخط به وبسايت سامانه به آدرس www.setadiran.ir لينك آموزش - مستندات ثبت نام مراجعه فرماييد. مركز راهبري و پشتيباني سامانه با شماره 41934-021 آماده پاسخگويي به سوالات ميباشد.