اطلاعیه ها

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد به منظور مساعدت با صادرکنندگان، تمامی صادرکنندگان سال 1397 تا پایان دی ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند. گفتنی است اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تا پایان آبان ماه سال جاری به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است.