اطلاعیه ها

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص پیگیریی اجرایی شدن موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی بین ایران و چین در دولت این کشور، طرف چینی مراتب را به طور رسمی اعلام کرده که در زیر آمده است.