مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

1- تکمیل فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني( تکمیل تعهدنامه کارت های پنج ساله برای اشخاص دارای پروانه بهره برداری و متقاضی کارت پنج ساله)     

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                           

2  - گواهی عدم سوء پیشینه                                                                                            

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از سازمان امور مالیاتی

5- استعلام گمرک

6- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافيت هوشمند (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت رو در یک تصویر

7- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و كارت هوشمند ملي پشت رو در یک صفحه

8-داشتن محل کسب با موقعیت اداری، تجاری یا صنعتی اعم از ملکی یا استیجاری دارای کد رهگیری

توجه:  كدپستي سند يا اجاره خط ‌ بايستي با كدپستي  تمامی استعلام ها یكسان باشد.

9- تصویر آخرین مدرک تحصیلی(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

10- عکس رنگی پرسنلی

11- برگه اقتصادی یا پیش ثبت نام کد اقتصادی

12- استعلام بانک مرکزی (داشتن حساب جاری و دسته چک صیاد الزامی است)

13- تکمیل فرم تعهدنامه مبارزه باپولشویی

14- ارائه اصل کارت بازرگانی

15- استعلام تامین اجتماعی

16-واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور نزد بانک مرکزی به شماره حساب: 4059053101641547

شناسه شبا: IR350100004059053101641547

شناسه واریز: 306053159140120384113747177531

306053159140120384113747177531

 

 مدارک لازم جهت تمدیدکارت بازرگانی اشخاص حقوقی              

1 - تکمیل فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني توسط مديرعامل (تکمیل تعهدنامه کارت های پنج ساله برای شرکت های دارای پروانه بهره برداری و متقاضی کارت پنج ساله)   

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                 

2 - گواهی عدم سوء پیشینه (مدیرعامل)                                                                                                

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از سازمان امورمالیاتی

5-جوابیه استعلام گمرک

6- ارائه کد اقتصادی شركت

7- تصویر صفحات شناسنامه و كارت هوشنمند ملي مدیرعامل پشت و رو در یک صفحه

8- تصویر از کارت پایان خدمت یا كارت معافيت هوشمند مدیرعامل (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت و رو در یک صفحه      

9- عکس رنگی پرسنلی (مدیرعامل) 

10- داشتن محل کسب با موقعیت اداری،تجاری یا صنعتی اعم از ملکی یا استیجاری دارای کد رهگیری به نام شرکت 

توجه: كدپستي سند يا اجاره خط حتماً‌ بايستي با کد پستی تمامی استعلام ها يكسان باشد

11- کپی از اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت ها و آگهی تاسیس، آگهی تغییرات در روزنامه رسمي                                        

12- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

13- استعلام ثبت شرکت ها

14- استعلام بانک مرکزی (داشتن حساب جاری و دسته چک صیاد الزامی است)

15- تکمیل فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویی توسط مدیرعامل 

16- ارائه اصل کارت بازرگانی

17- استعلام تامین اجتماعی

18- واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور نزد بانک مرکزی به شماره حساب: 4059053101641547

شناسه شبا: IR350100004059053101641547

شناسه واریز: 306053159140120384113747177531

 

 برای اشخاص غیرایرانی:

- داشتن کلیه مدارک و شرایط الزامی استبه جز پایان خدمت یا برگ معافیت و معیار سنجش.

- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر و ترجمه رسمی مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم الزامی است.

با توجه به بخشنامه شماره 99/100/13483 سازمان توسعه تجارت ایران مورخ 1399/04/31، درخواست صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir در مرورگر به جز Internet Explorer، آغاز می گردد و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به انجام می رسد.
لذا مستدعی است به آدرس فوق مراجعه و درخواست خود را جهت صدور کارت بازرگانی ثبت نمایید. در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره 75492000-021 تماس حاصل نمایید.

 

همچنین فیلم آموزشی سامانه جامع تجارت در اینجا قابل مشاهده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سئوالات احتمالی با تلفن : 32465653-034 بخش بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

 

تغییر مدیرعامل:

چنانچه کارت بازرگانی حقوقی دارای اعتبار است جهت تغییر مدیرعامل ابتدا با ورود به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مدارک ذیل را بارگذاری و بعد از تائید نهایی در سامانه جامع تجارت نیز مدیرعامل جدید را نیز ثبت نام نمائید.

مدارک:

  • اصل کارت بازرگانی
  • عکس رنگی پرسنلی مدیرعامل جدید
  • آگهی روزنامه رسمی تغییرات هیئت مدیره
  • تصویر کارت ملی مدیرعامل جدید
  • گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید
  • تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی
  • مدرک تحصیلی مدیرعامل جدید
  • کارت پایان خدمت یا معافیت مدیرعامل جدید
  • تعهدنامه مبارزه با پولشویی
  • گواهی شرکت در دوره توجیهی کارت بازرگانی